Heggefeesten op zondag: de Processie/ markt/ gezellig samen zijn