Dank zij de Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” Lille is veel beeld- en schriftmateriaal bewaard gebleven en bijeengebracht.

Tijd doet het geheugen vervagen.

Van de Ommegang 1987 bestaan massa’s foto’s en zelfs een videofilm, welke in 2010 op DVD werd overgenomen.

Van de ommegang in 2012 zijn meer dan 15.000 foto’s in ons bezit en is een DVD gemaakt.

DVD’s en foto’s van 1987 en 2012 zijn nog steeds beschikbaar.

Opzoekwerk in 1987 bevestigde dat deze legende een waar gebeurd feit is dat na 600 jaar nog steeds tot de verbeelding spreekt.  Van de Ommegangen in 1912 – 1937 – 1962 – 1987 en 2012 bestaat er beeldmateriaal.  Dankzij heemkundig onderzoek kan zelfs bewezen worden dat ook in 1600 reeds dergelijke Ommegangen plaats vonden.