De historische onderbouw van de Ommegang is in de loop van de voorbije 600 jaar opgebouwd.

Vanaf 1412 werden er devote processies naar de Hegge georganiseerd. Vanaf begin 20ste eeuw is er fotomateriaal beschikbaar. De gekende vieringen zijn dan ook aan de hand van foto’s:

1912: religieuze optocht n.a.v. 500-jarige herdenking “Wonder van de Hegge”.

1937: religieuze optocht n.a.v. 525-jarige herdenking.

1962: “Luisterrijke Jubileumfeesten” n.a.v. 550-jarige herdenking. De oorspronkelijke stoet evolueerde naar een meer wereldlijk gebeuren.

1987 : Ommegang Van De Hegge n.a.v. 575-jarige herdenking.

2012 : Ommegang Van De Hegge n.a.v. 600-jarige herdenking.

2037 : …

 

Ommegang van de Hegge werd op 27 mei 2012 gerealiseerd i.s.m. 


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland