Bevorderen en herwaarderen van het historisch Heggewonder.

Bewaren historisch erfgoed.

Het hoofddoel is het in stand houden van de tradities en uitdragen van de betekenis van het verhaal van “Het Wonder Van De Hegge”.